Skupina Petrol je lani za petino povečala prihodke

Skupina Petrol je v letu 2010 ustvarila čiste prihodke od prodaje v višini 2,8 mrd EUR, kar je 20 % več kot v letu 2009. Kosmati poslovni izid je znašal 294,5 mio EUR, kar je 5 % več kot leta 2009. Poslovni izid iz poslovanja je v letu 2010 znašal 61,9 mio EUR, kar je 22 odstotkov več kot leta 2009. Čisti poslovni izid je bil dosežen v višini 35,5 mio EUR.

Petrol d.d., Ljubljana je v letu 2010 realiziral čiste prihodke od prodaje v višini 2,4 mrd EUR, kar je 20 % več kakor v letu 2009. Kosmati poslovni izid je bil realiziran v višini 222,2 mio EUR, kar je 2 % več kot v letu 2009. Poslovni izid iz poslovanja je znašal 46,0 mio EUR. Čisti poslovni izid pa je znašal 37,9 mio EUR.

Skupina Petrol je v letu 2010 prodala 2,35 mio ton proizvodov iz nafte, kar je 5 % več kot v letu 2009. Prihodki od prodaje trgovskega blaga so znašali 416,6 mio EUR, kar je 9 % več kot v letu 2009. Število bencinskih servisov znaša ob koncu leta 2010 441, od tega 313 v Sloveniji, 79 na Hrvaškem, 38 v Bosni in Hercegovini, 5 v Srbiji, 3 v Črni gori in 3 na Kosovem. Petrol je v letu 2010 prodal 104,2 mio m3 zemeljskega plina, 356.703 MWh električne energije in 47,8 tisoč ton utekočinjenega naftnega plina. V letu 2010 je skupina Petrol upravljala z 29 koncesijami za oskrbo s plinom, konec leta 2010 pa je kupce oskrbovala tudi prek 2.185 plinohramov za utekočinjen naftni plin.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*