Brez interneta se več ne da živeti

Internet dobiva vedno bolj vidno vlogo v našem vsakdanu, saj nas z različnimi storitvami in vsebinami spremlja od jutra do večera, tako med tednom kot med vikendom, v službi in prostem času. Starejši na internetu uporabljajo storitve, ki že obstajajo »offline«, mladi pa so bolj naklonjeni internetnim inovacijam.
Trženjsko svetovalna in raziskovalna družba Valicon in podjetje iPROM sta poleti 2010 izvedla spletno raziskavo o področjih zanimanja uporabnikov interneta. Raziskava je pokazala, da se je internet usidral že v vse vidike življenja. Najpogostejše aktivnosti, ki jih uporabniki opravljajo na internetu, so še vedno branje dnevnih novic in iskanje informacij s pomočjo iskalnikov. Poleg tega na dnevni ravni relativno visok delež uporabnikov uporablja internet za ogled video posnetkov, poslušanje glasbe, uporabo družabnih omrežij in aplikacij za takojšnje komuniciranje. Slednji dve aktivnosti imata na dnevni ravni več kot tretjino uporabnikov.

Skoraj dve tretjini uporabnikov se pred nakupom izdelkov vsaj občasno informira o izdelku, katerega namerava kupiti. Delež je tako visok, da lahko predvidimo, da bo internet najverjetneje v naslednjih letih tudi bolj intenzivno vplival na nakupno vedenje potrošnika oziroma na transparentnost in konkurenčnost trga.

Med tednom je zjutraj na internetu že 22% anketiranih uporabnikov, v dopoldanskem času ta delež doseže 38%. Med vikendi je ta delež nekoliko nižji, in sicer 17% zjutraj in 35% dopoldne. Uporaba doseže višek v popoldanskem času, ko v povprečju tako med tednom kot med vikendom, internet uporablja dve tretjini anketiranih uporabnikov.

Zjutraj anketirani uporabniki največ pregledujejo elektronsko pošto, medtem ko v popoldanskem in večernem času nekoliko bolj pridejo do izraza aktivnosti kot so pregledovanje video vsebin in druženje v spletnih skupnostih. Med vikendom so aktivnosti bolj enakomerno razporejene preko celega dne.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*