KITAJSKA: priložnosti in izzivi za slovenska podjetja

Fakulteza zamanagement Koper, Gospodarska zabornica Slovenije in Alumni FM vabijo na seminar o Kitajski, ki se bo odvijal 4. aprila v Škofji Loki.

Teme:

  • Gospodarski vzpon Kitajske in prihodnost globalizacije
  • Načrti in strategija za prihodnje desetletje
  • Vloga in pomen zahodnih multinacionalk
  • Prizadevanja Kitajske na področju visokih tehnologij
  • Priložnosti, izkušnje in pasti za slovenska podjetja

Izjemen gospodarski vzpon Kitajske v zadnjih treh desetletjih v marsičem piše na novo pravila mednarodne trgovine in procesov globalizacije v najširšem smislu. Sproža vrsto vprašanj po vsem svetu, obenem pa odpira nove priložnosti za sodelovanje in izmenjavo. Gre za izjemno težko opisljive procese hitrega spreminjanja in hitrega gospodarskega vzpona, ki pa odpirajo nove priložnosti tako za prostrano kitajsko družbo kot za ves svet.

Vsebina in predavatelji:

mag. Nataša Turk, vodja področja za Azijo, Center za konkurenčnost, Gospodarska zbornica Slovenije

* Predstavitev aktivnosti GZS, kot enega izmed deležnikov internacionalizacije slovenskega gospodarstva na kitajskem trgu.
* Kaj in kako slovenska podjetja prodajajo na Kitajsko?
* Je nizka cena blaga na prvi pogled dovolj močan argument za neposreden uvoz iz Kitajske?

mag. Boštjan Polajžer, vodja marketinga, Etol, d. d.

* Raziskave tržišča in zakaj Kitajska
* Oblike vstopa na kitajsko tržišče
* Poslovanje in interkulturne razlike v poslovanju

doc. dr. Matjaž Nahtigal, Fakulteta za management Koper, Univerza na Primorskem

* Kitajska premore vedno več visoko-tehnoloških proizvodov in usposobljenih mladih kadrov.
* Visoka gospodarska rast se iz obalnega dela širi proti notranjosti države.
* Investicije v infrastrukturo odpirajo priložnosti za mednarodno sodelovanje.
* Ali poleg multinacionalk lahko najdejo svojo priložnost tudi mala in srednja podjetja?
* Kakšne so gospodarske negotovosti zaradi morebitnih nihanj?

Dogodek bo vodil doc. dr. Matjaž Nahtigal, predavatelj gospodarskega prava na Fakulteti za management Koper, ki je doktoriral na Harvard Law School, ZDA. Ukvarja se z mednarodno pravnimi institucijami, pravom in gospodarskim ter družbenim razvojem.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.